Balansar - lyhyesti

Tervetuloa sivuilleni!

Balansar on porilainen yritys. Yrittäjänä toimin minä, toimintaterapeutti Sari Hakakoski. Balansarin palvelut on kohdennettu eritysesti nuorille ja nuorille aikuisille. "Toimintakyvyn tueksi" kuvaa hyvin yritykseni ajatusta palvelujen takana. Balansarin palvelut ovat Nuotti-valmennus, toimintaterapia ja sensomotorinen kuntoutus.

Lue alta tarkemmat esittelyt minusta ja palveluistani!


Tarjoamani palvelut

Nuotti-valmennus


Nuotti-valmennus on Kelan tarjoamaa ammatillista kuntoutusta 16-29-vuotiaille nuorille. Valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt ja sen vuoksi tulevaisuuden suunnitelu, opiskelemaan tai työelämään tähtääminen on vaikea tai opiskelujen jatkaminen on vaikeaa.

Nuotti-valmennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan viiden kuukauden ajaksi. Valmennus koostuu kahdestakymmenestä tapaamiskerrasta, a`60 min. Nuotti-valmennuksen sisältö on aina yksilöllinen, Tavoitteet valmennukselle mietitään yhdessä nuoren kanssa.

Olen toiminut Nuotti-valmentajana yli kolme vuotta. Tänä aikana olen huomannut Nuotti-valmennuksen olevan oivallinen tapa auttaa nuorta eteenpäin. Nuotti-valmennus toteutetaan pääasiallisesti nuoren omassa ympäristössä. Tämä tekee yhteistyöstä usein mutkattomampaa nuorelle. 

Nuotti-valmennus on nuorelle ilmaista. Nuori voi itse hakeutua valmennukseen ottamalla yhteyttä Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon, puh. 020 692 205. Mikäli yksin soittaminen tuntuu haastavalta, voi soittaa yhdessä jonkun kanssa. Lääkärintodistusta tai diagnoosia Nuotti-valmennukseen hakeutumiseen ei tarvita. Katso tarkemmin kela.fi/nuotti-valmennusKun nuoren hakemus on hyväksytty, nuori voi valita valmentajan palveluntuottajien listalta. Minä toimin valmentajana Arviointi-ja kuntoutuspalvelu Lossi oy:ssä (lossi.fi)


Palautteen perusteella suurin osa nuorista on kokenut hyötyvänsä Nuotti-valmennuksesta. 


Toimintaterapia


Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tavoitteena on mahdollisimman ikätasoinen ja itsenäinen selviytyminen arjessa ja mielekäs elämä. Toimintaterapian tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen tai sen vahvistaminen. Toimintakyky ja arjessa selviytyminen ymmärretään toimintaterapiassa laaja-alaisesti. Siihen sisältyy mm. itsestä huolehtiminen, kotielämä ja asiointi, leikki/työ/opiskelu, ympäristössä toimiminen, vapaa-aika ja lepo.

Mielenterveysongelmat tai neuropsykiatriset erityispiirteet vaikuttavat usein selviytymiseen arjessa. Toimintaterapiassa etsitään ja harjoitellaan keinoja selviytyä arjessa paremmin. Joskus myös ympäristön muokkaaminen on tarpeen.

Toimintaterapia perustuu aina arviointiin, jonka pohjalta laaditaan tavoitteet yhteistyölle. Toimintaterapeutin ammattitaitoa on valita toiminnat ja menetelmät, joiden avulla päästään tavoitteita kohti. Toimintaterapiaan liittyy usein myös yhteistyö esim. asiakkaan läheisten kanssa. 

Nuorten toimintakykyä arvioidessa olen usein arvioinut myös aistisäätelyä, mikäli sellaiseen on arjessa ollut viitteitä. Aistisäätelyn haasteet voivat ilmetä esim. aistiyli- tai aliherkkyyksinä. Aistisäätelyä voi arvioida myös omana kokonaisuutenaan. Aistiherkkyydet kuormittavat ja usein aiheuttavat myös ahdistusta ja vaikuttavat käyttäytymiseen. Tämä jää usein huomioimatta koulussa ja terveydenhuollossa. Arviointi ja konsultaatio voi tuoda tärkeää lisätietoa tähän toimintakyvyn osa-alueeseen.Teen toimintaterapiaa kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tällä hetkellä MATTER Katri Matomäki Oy yrityksessä

Sensomotorinen kuntoutus


 • haasteet hienomotoriikassa
 • suun motoriikan kömpelyys
 • heikko silmä-käsi- koordinaatio
 • kömpelyys liikkumisessa
 • vasemman ja oikean sekoittaminen
 • aistiherkkyydet
 • törmäily pöydän kulmiin, oven karmeihin
 • vaikeus istua paikallaan
 • jne. 

Yllä mainitussa listassa on vain osa asioista, jotka ovat usein viitteitä hermoston toiminnan epätasapainosta lapsilla ja nuorilla.Sensomotorinen kuntoutus on keino vaikuttaa hermoston toiminnan epätasapainoon. Em. asioihin yhdistyy usein keskittymisen vaikeutta ja motorista levottomuutta tai haluttomuutta liikkumiseen.

Sensomotorinen kuntoutus perustuu ns. refleksityöskentelyyn. Kypsymättömät primitiivirefleksit voivat haitata hermoston sujuvaa ja tasapainoista toimintaa, mistä aiheutuu haittaa toimintakyvylle. Työskentely perustuu tarkoin määriteltyihin liikkeisiin, jotka on tutkimuksen kautta kehitetty. Työskentely on yksilöllistä ja perustuu ennen kuntoutusta tehtävään arviointiin. Käyntejä voidaan huomattavasti vähentää ja kuntoutuksesta tulee tehokkaampaa, mikäli harjoituksia on mahdollista tehdä myös kotona avustajan, esim. vanhemman, avulla ja tuella.

Kuntoutuksesta hyötyvät erityisesti lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Valitettavasti tilat, joita tässä työssä käytän, eivät ole erityisesti pienille lapsille suunniteltu, joten työskentelen useimmiten yli 10 vuotiaiden asiakkaiden kanssa.


Sensomotorista kuntoutusta tarjoan tällä hetkellä itse maksaville asiakkaille.

Sari Hakakoski

TIETOA MINUSTA

Olen toimintaterapeutti, Valviran hyväksymä ammattilainen. Erikoistumisalani on psykiatrinen toimintaterapia. Olen työskennellyt nuorten ja nuorten aikuisten kanssa noin 25 vuotta.

Työhöni on aina sisältynyt sekä yksilötyöskentelyä että ryhmien ohjaamista. Pidän molemmista. Yksilötyöskentelyssä voi työskennellä yksilöllisten tavoitteiden suuntaisesti ja valita keinoja yksilöllisemmin. Yksilötyöskentelyssä minulle on tärkeää luoda yhteistyösuhde ja luoda yhdessä tavoitteet, joita kohti lähdetään yhdessä työskentelemään.

Yhdessä tehden pääsee paremmin eteenpäin.

Olen ollut innokas kehittämään ammattitaitoani ja vuosien myötä olenkin ollut monenlaisissa koulutuksissa. Alla muutama, mistä olen kokenut saavani erityisen paljon antia työhöni toimintaterapeutti-koulutuksen lisäksi:

 • Rentoutusohjaaja-koulutus
 • Dialektinen käyttäytymisterapia-terapeutin koulutus
 • Myötätuntokeskeinen terapia ja myötätuntokeskeisiä menetelmiä- koulutus
 • Sensomotorinen valmentaja- koulutus
 • erilaiset aistisäätelyyn liittyvät koulutukset

Nuotti-valmentajana olen toiminut yli kolmen vuoden ajan. Olen saanut palautetta mm. siitä, että olen kannustava ja aidosti välittävä.

Yhteystietoni löydät sivun alalaidasta.

Hinnasto

Nuotti-valmennus on nuorelle ilmainen

- €

toimintaterapia/ sensomotorinen kuntoutus itse maksaville asiakkaille, 45 min

60€

Yhteystiedot

045 153 4801/puhelut miel. iltaisin

sh64koski@gmail.com